SSP (Skole - Socialforvaltning - Politi)


 
Skolen indgår i et samarbejde med socialforvaltning, politiet og områdets institutioner samt beboerrådgiveren, om forebyggelse af kriminalitet og alkohol/stofmisbrug blandt børn og unge i Gullestrup.

Skolens SSP - medarbejder kan træffes på skolens tlf. 9628 7990.

SSP er et tværfagligt forebyggende samarbejde mellem Skoleforvaltningen, Socialforvaltningen og Politiet.
Formålet er, med undervisning og oplysning i skoler, klubber og foreninger at skabe „et godt liv“ for børn og unge