Faktuelle oplysninger


 
Gullestrup Skole er en dansk folkeskole. For tiden går der ca. 150 elever på skolen.
 
Gullestrup Skole ser det som sin opgave at udvikle alle elevers talenter.
 
Elevernes udvikling skal dog altid ske under hensyntagen til den sociale sammenhæng eleverne er i.

Det er danske værdier, der er centrale, og det er i udpræget grad disse værdier, der er grundlaget for skolens arbejde.
Da skolen har mange elever, der har en anden kulturel og religiøs baggrund, er det dog samtidigt vigtigt at udvise nødvendige hensyn.

Det er vigtigt at alle brugere og ansatte har en forståelse af, at tolerance er et nøglebegreb på skolen.
En fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen er en nødvendig forudsætning for at kunne udvikle hver elevs potentiale bedst muligt. Holddeling er et af redskaberne i dette arbejde.

Vi tillægger et tæt skole/hjemsamarbejde og et velfungerende lærerteamsamarbejde en central
betydning i arbejdet med den enkelte elev i forhold til læring, social forståelse og integration.