På Gullestrup Skole arbejder vi med PALS
 
Hvad er PALS?
 
Personalet på Gullestrup Skole begyndte fra starten på skoleåret 2009/10, at arbejde med PALS.

PALS er en forkortelse for: Positiv Adfærd i Læring og Samspil.

PALS handler om at skabe positiv adfærd hos børn, at skabe et positivt læringsmiljø på skolen og skabe et positivt samarbejde med skolens mange voksne samarbejdspartnere, herunder bl.a. skolens forældregruppe.

PALS-projektet stammer fra USA og har bredt sig til de nordiske lande, hvor specielt Norge har arbejdet meget med denne metode. Det er således den norske model, der arbejdes med på Gullestrup Skole.