Regler for elevfravær
 
Sygefravær
Ved sygdom og andet fravær meddeler forældrene grunden til elevernes fravær til klasselæreren. Dette kan ske i kontaktbogen eller på intra.
Lærerne registrerer sygdom, lovligt og ulovligt fravær og kommen for sent.
Efter tre dages fravær tages kontakt til forældrene, hvis der ikke har været kontakt før.
 
En enkelt fridag
Forældrene retter henvendelse til elevens klasselærer forud for den ønskede fridag. Klasselæreren tager stilling til om der kan gives fri.
Er klasselærerne i tvivl, drøfter de sagen med skoleledelsen.
 
Flere fridage
Forældrene retter henvendelse til skolens ledelse forud for de ønskede fridage. Skoleledelsen tager stilling til om der kan gives fri.